Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2021

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, từ ngày 14-11 đến 28-11-2021 tỉnh ta sẽ tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2021.

Theo đó, các đơn vị, địa phương trong tỉnh tập trung tuyên truyền phổ biến, rộng rãi về mục đích, ý nghĩa của sự kiện tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (TNGT), những đau thương, mất mát do TNGT gây ra; những gia đình có nạn nhân bị TNGT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần được giúp đỡ và sự chia sẻ của xã hội. Cảnh báo các hậu quả nghiêm trọng của TNGT, các nguy cơ, nguyên nhân gây TNGT và các biện pháp phòng tránh TNGT đối với gia đình và toàn xã hội, từ đó nâng cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, các biện pháp phòng tránh TNGT. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trật tự, an toàn giao thông, văn hóa giao thông.