Tổ khảo sát số 2 của Tỉnh ủy làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Xây dựng

Ngày 26-10, Tổ khảo sát số 2 của Tỉnh ủy do đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm tổ trưởng làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và Sở Xây dựng về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 10 NQ-TU ngày 14-10-2016 của Tỉnh ủy về huy động nguồn lực ưu tiên xây dựng kết cấu hạ tầng cấp thiết phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, giai đoạn 2016-2020.

Để cụ thể hóa Nghị quyết số 10-NQ/TU, Sở GD&ĐT đã tập trung rà soát hạ tầng giáo dục, triển khai xây dựng các đề án huy động, kêu gọi đầu tư đạt nhiều kết quả tích cực. Giai đoạn 2016-2020, Sở GD&ĐT được giao vốn thực hiện 17 công trình dự án, với 134 phòng học được xây mới; ngành giáo dục cũng đã tổ chức huy động nguồn xã hội hóa đạt 582,8 tỷ đồng tu sửa trường lớp, sắm sửa trang thiết bị dạy học. Thông qua các nguồn vốn đầu tư, sự nghiệp giáo dục của tỉnh đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, số trường học đạt chuẩn quốc gia tăng cả số lượng và chất lượng.

Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Sở Xây dựng.

Sau khi Nghị quyết số 10-NQ/TU của Tỉnh ủy được ban hành, Đảng ủy Sở Xây dựng đã xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập quán triệt nội dung của nghị quyết đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức. Hàng năm, Sở đều phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan tiến hành công tác rà soát, đánh giá quỹ đất các đô thị theo quy hoạch đã duyệt để làm cơ sở đề xuất các dự án kêu gọi đầu tư. Giai đoạn 2016-2020, Sở đã thu hút các nhà đầu tư tham gia xây dựng 5 dự án phát triển đô thị mới, với tổng mức đầu tư 3.587 tỷ đồng. Đề án phát triển nhà ở xã hội cũng được tập trung triển khai và đạt kết quả bước đầu, đến cuối năm 2020 có 10 chung cư, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho nhiều đối tượng dân cư…

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được của 2 sở trong thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU trong 5 năm qua. Đồng chí đề nghị Sở GD&ĐT tiếp tục nỗ lực phấn đấu trong toàn ngành, nâng cao công tác quản lý, đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút nguồn lực phát triển giáo dục theo chiều sâu; tập trung ưu tiên nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất theo hướng kiên cố hóa, đạt chuẩn quốc gia, nhất là ở những vùng có điều kiện kinh tế khó khăn. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ trong dạy và học phù hợp với tình hình mới. Đối với Sở Xây dựng, tổ chức quy hoạch chặt chẽ nguồn lực đất đai, nâng cao chất lượng trong việc lập các đồ án; ban hành cơ chế, chính sách kêu gọi phù hợp, thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn huy động, ưu tiên đầu tư cho các dự án đô thị, nhà ở xã hội, hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu, thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế động lực của tỉnh…