Ngày làm việc thứ 6, kỳ họp thứ 2:

Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, ngày 25-10, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê. Tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Đàng Thị Mỹ Hương, Phó Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh; các ĐBQH: Chamaléa Thị Thủy, Nguyễn Văn Thuận.

Tại phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng hình sự. Tiếp đó, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Thời gian còn lại, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi). Đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương cho rằng sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm là rất cần thiết và thống nhất với các tờ trình của Chính phủ, báo cáo thẩm tra của Ủy ban kiểm tra. Theo đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương thì tại Điều 6, khoản 1: Không nên quy định Nhà nước phải đầu tư cơ sở dữ liệu. Nên lấy lợi nhuận của các cơ quan kinh doanh bảo hiểm để đầu tư cơ sở dữ liệu cho kinh doanh bảo hiểm.

Đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương, Phó Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Ninh Thuận phát biểu tại phiên thảo luận trực tuyến.

* Buổi chiều, Quốc hội tập trung thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê. Phát biểu tại buổi thảo luận trực tuyến, đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương tán thành với nội dung Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế đã chỉ ra nhiều nhóm chỉ tiêu còn thiếu, các chỉ tiêu cần được nghiên cứu, bổ sung quy định tường minh tại phụ lục, danh mục thống kê.

Đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương cho rằng, khi tham gia phối hợp thẩm tra với Ủy ban Văn hóa, giáo dục, vào thời điểm đó Chính phủ trình Dự án Luật chỉ sửa đổi, bổ sung phụ lục, danh mục chỉ tiêu thống kê Quốc gia. Theo đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương, trong thời gian ngắn, Luật được trình ra Quốc hội với tên gọi là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê, theo đó dự thảo Luật chỉ quy định 3 điều, cho nên dự thảo Luật trình ra Quốc hội để thông qua tại kỳ họp này chưa thật sự bao quát, chưa giải quyết được các vấn đề được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đặt ra yêu cầu cần sửa đổi đối với Luật này.

Tại điều 1 sửa đổi, đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương cho rằng cần viết lại tiêu đề là “Sửa đổi, bổ sung Điều 17 và Điều 48 của Luật Thống kê số 89 năm 2015, Quốc hội 13. Theo đó, khoản 1 sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 17; khoản 2 sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2 Điều 48.

Để đảm bảo quan điểm: Quốc hội sửa đổi Luật này là để tạo cơ sở pháp lý thực hiện bảo đảm số liệu thống kê phản ánh khách quan, chính xác, kịp thời, đầy đủ, thống nhất, phục vụ Đảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối, chính sách và điều hành phát triển KT-XH của đất nước; vì vậy theo Đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương, Quốc hội cần xem xét đưa một số chỉ tiêu đang được dự thảo quy định ở các văn bản dưới Luật vào phụ lục, danh mục thống kê để được tường minh, rõ ràng hơn.

 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.