Tổ khảo sát số 2 của Tỉnh ủy làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 25-10, Tổ khảo sát số 2 của Tỉnh ủy do đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm tổ trưởng làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-TU của Tỉnh ủy về huy động nguồn lực ưu tiên xây dựng kết cấu hạ tầng cấp thiết phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, giai đoạn 2016-2020.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-TU của Tỉnh ủy, Sở NN&PTNT đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và cụ thể hóa các chương trình hành động sát với tình hình thực tế; công tác tuyên truyền về các nội dung của nghị quyết đến cán bộ, đảng viên trong ngành được quan tâm, chú trọng. Giai đoạn 2016-2020, ngành Nông nghiệp đã huy động tổng nguồn lực đầu tư đạt gần 9.300 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng các công trình thủy lợi. Trong đó, có 6 dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng; 6 dự án đang triển khai thi công và 2 dự án đang đề xuất chủ trương đầu tư. Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các dự án thủy lợi phù hợp với quy hoạch, đáp ứng yêu cầu về nguồn nước, thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh, Sở NN&PTNT đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ, bộ, ngành Trung ương xem xét bố trí vốn kịp thời các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025; Bộ NN&PTNT sớm xem xét, phê duyệt dự án và triển khai thực hiện trong năm 2022; các địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi, phối hợp chặt chẽ trong việc giải phóng mặt bằng của một số dự án còn tồn tại.


Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Sở NN&PTNT.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được của ngành Nông nghiệp trong việc huy động nguồn lực đầu tư hệ thống thủy lợi, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất nông nghiệp, nước sinh hoạt, đảm bảo ổn định đời sống của Nhân dân. Dựa trên cơ sở Quy hoạch hạ tầng thủy lợi chung của tỉnh trong những năm tới, đồng chí đề nghị Sở NN&PTNT tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo; xây dựng các đề án và tổ chức huy động, kêu gọi đầu tư phù hợp theo từng giai đoạn, lộ trình cụ thể; tranh thủ các nguồn vốn từ Trung ương, vốn ODA, ưu tiên đầu tư xây dựng các hạng mục thủy lợi mang tính cấp thiết, gia cố những công trình xung yếu, tuyến kênh mương cấp 2,3; tăng cường thực hiện giải pháp liên thông hồ chứa, quản lý và sử dụng nước hiệu quả. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình thi công đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.