Ngày 24-10 trên địa bàn tỉnh có 11 ca mắc COVID-19 mới (Tính đến 18 giờ ngày 24-10)