Ngày 21-10 trên địa bàn tỉnh có 5 ca mắc COVID-19 mới (Tính đến 18 giờ ngày 21-10)