Kiểm tra công tác phòng, chống lụt, bão tại Đại đội Thiết Giáp và Đại đội Trinh Sát

Ngày 21-10, đoàn kiểm tra của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do Đại tá Lưu Xuân Phương, UVTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng, Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị, sẵn sàng phòng, chống lụt bão và công tác xây dựng chính quy tại Đại đội Thiết Giáp và Đại đội Trinh Sát.

Qua kiểm tra Đại đội Thiết Giáp, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh biểu dương cán bộ, chiến sĩ đã tích cực, chủ động, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác bảo quản, bảo dưỡng xe thiết giáp. Đồng chí yêu cầu chỉ huy đơn vị tiếp tục quán triệt tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, cơ động phòng, chống lụt bão khi có lệnh.

Đại tá Lưu Xuân Phương, UVTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị, sẵn sàng phòng, chống lụt bão tại Đại đội Thiết Giáp.

Qua kiểm tra tại Đại đội Trinh Sát, đồng chí Chỉ huy trưởng, Bộ CHQS tỉnh yêu cầu cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị đầy đủ vật chất, tích cực huấn luyện, luyện tập các phương án trong phòng, chống lụt bão; rèn luyện kỹ thuật bơi và xử lý tình huống cứu người khi thực hiện nhiệm vụ chống lụt, bão; đồng thời tập trung xây dựng đơn vị xanh, sạch, đẹp, nền nếp chính quy và đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 không để dịch bệnh lây nhiễm vào đơn vị.