Trao 35 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở huyện Bác Ái

Ngày 20-10, Qũy vì cuộc sống tươi đẹp của Công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Ninh Thuận tổ chức trao 35 suất học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở huyện Bác Ái, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Được biết, trong thời gian tới, Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp sẽ tiếp tục trao 165 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở huyện Bác Ái.