Kế hoạch của Sở y tế: Tiêm vắc-xin phòng COVID-19 đợt 9 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu Kế hoạch số 5955/KH-SYT, ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Sở Y tế về tiêm vắc-xin phòng COVID-19 đợt 9 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.