Ninh Sơn: Khảo sát, hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Ngày 13 và 14-10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Sơn tổ chức đoàn khảo sát, đánh giá hiện trạng nhà ở của các hộ nghèo trên địa bàn huyện để hỗ trợ xây mới. Tham gia đoàn khảo sát có các đồng chí trong Ban thường Ủy ban MTTQ huyện và Chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn.

Qua khảo sát, thẩm định thực tế, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã thống nhất hỗ trợ xây mới 10 căn nhà đại đoàn kết trị giá 50.000.000đồng /căn cho 10 hộ nghèo khó khăn về nhà ở tại các xã Lâm Sơn, Hòa Sơn và Ma Nới; đồng thời phấn đấu hoàn thành trong tháng 11-2021. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2021) sắp tới.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Sơn khảo sát, hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo.