Hoạt động các sở, ngành, địa phương

* Trong 9 tháng qua, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, vừa tập trung khôi phục phát triển kinh tế, song các địa phương trong tỉnh vẫn chủ động thực hiện, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) trong năm 2021. Đã công nhận huyện Ninh Hải đạt chuẩn huyện nông thôn mới và xã Phước Thuận (Ninh Phước) và Thanh Hải (Ninh Hải) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020. Đến nay toàn tỉnh có 27 xã đạt chuẩn NTM, không còn xã dưới 10 tiêu chí và đều thuộc nhóm từ trung bình trở lên. Tỷ lệ bình quân đạt 16,3 tiêu chí/xã. Trong năm 2021, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và từ 2 đến 3 xã đạt chuẩn NTM; bình quân đạt 16,5 tiêu chí/xã; trong đó các xã đặc biệt khó khăn phấn đấu tăng thêm từ 1 đến 2 tiêu chí/xã và toàn tỉnh không còn xã dưới 11 tiêu chí.

Một góc cơ sở hạ tầng huyện nông thôn mới Ninh Hải. Ảnh: Văn Nỷ

* Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã cho 17.220 lượt hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách trong tỉnh vay vốn với doanh số đạt 607 tỷ đồng, tăng 57 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Tập trung vào một số chương trình như: Cho vay hộ mới thoát nghèo 251 tỷ đồng; cho vay hộ cận nghèo 71 tỷ đồng; cho hộ ở các xã thuộc vùng khó khăn vay vốn phát triển sản xuất với số tiền hơn 88 tỷ đồng; cho vay chương trình nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường trên 67 tỷ đồng; cho vay giải quyết việc làm 46 tỷ đồng; cho vay chương trình hỗ trợ học sinh-sinh viên 17 tỷ đồng. Ngoài ra đơn vị đã thu nợ đạt 450 tỷ đồng, bằng 70% doanh số cho vay, tăng 42 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Tổng số khách hàng đang còn dư nợ là 75.033 khách hàng, giảm 109 khách hàng so với đầu năm.

* Qua báo cáo của Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh, toàn tỉnh hiện có 95 HTX; trong đó lĩnh vực nông-ngư-diêm nghiệp có 70 HTX, chiếm tỷ lệ 73,6%; lĩnh vực phi nông nghiệp có 25 HTX, chiếm tỷ lệ 26,4%. Riêng lĩnh vực nông nghiệp có 28 HTX tham gia các chuỗi giá trị gắn với sản phẩm chủ lực của tỉnh như: Táo, nho, tỏi, nha đam, măng tây, rong sụn, dê, cừu, tôm giống, gốm, dệt, nước mắm, heo đen, bò vàng, trái cây Ninh Sơn. Ngoài ra, toàn tỉnh có 6 HTX ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao vào hoạt động sản xuất như: HTX Tầm Ngân, Saemaul Tân Lập 2, Nho Evergreen Ninh Thuận, Tuấn Tú, Nam Miền Trung, HTX Tương Lai Xanh.... Đến nay, tổng vốn hoạt động của các HTX được trên 166 tỷ đồng, tổng giá trị tài sản của HTX gần 40 tỷ đồng; doanh thu bình quân đạt gần 2,2 tỷ đồng/HTX/năm; lãi bình quân mỗi HTX đạt 210 triệu đồng/năm, qua đó góp phần tăng thu nhập cho các thành viên.