Phước Chiến quyết tâm bảo vệ “vùng xanh”

Là địa phương giáp với tỉnh Khánh Hòa, xã Phước Chiến (Thuận Bắc) luôn chủ động trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Xã thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống dịch, nên tình hình dịch bệnh được kiểm soát, chưa có ca nhiễm trong cộng đồng.

Xã đã phát động phong trào thi đua bảo vệ “vùng xanh”; thành lập Tổ giám sát cộng đồng, có 5/5 thôn đã xây dựng nội quy quyết tâm giữ vững “vùng xanh”; thành lập 20 Tổ nhân dân tự quản gồm 40 thành viên, phụ trách quản lý từng tổ, nhóm, hộ gia đình. Các thành viên trong tổ hằng ngày theo dõi, nắm tình hình và đi “từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Các thôn đã thiết lập đường dây nóng thông báo rộng rãi để người dân biết và gọi khi cần; duy trì chốt bảo vệ “vùng xanh” tại thôn Ma Trai và chốt tự quản bảo vệ “vùng xanh” tại Tỉnh lộ 706 vào thôn Động Thông. Tổ tuần tra lưu động, Tổ giám sát cộng đồng đã kiểm soát chặt chẽ người từ nơi khác đến địa phương, đặc biệt là người từ vùng có dịch, thực hiện khai báo y tế và cách ly y tế đúng quy định. Tăng cường phối hợp với các phòng, ban chức năng kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh ở một số doanh nghiệp trên địa bàn có nhiều lao động.

 
Lực lượng Chốt tự quản bảo vệ “vùng xanh” xã Phước Chiến làm nhiệm vụ.

Qua triển khai thực hiện phong trào thi đua bảo vệ “vùng xanh”, tình hình dịch bệnh ở xã Phước Chiến được kiểm soát, người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân và gia đình, thực hiện tốt quy định “5K” trong phòng, chống dịch. Để bảo vệ “vùng xanh”, trong thời gian tới, xã tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả hơn nữa các biện pháp, giải pháp phòng dịch; tuyên truyền, vận động Nhân dân không được chủ quan, thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch; duy trì hoạt động của các chốt kiểm soát bảo vệ “vùng xanh”.