Khai mạc Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2021

Ngày 14-10, tại Trung tâm Thương mại Vincom+ Phan Rang-Ninh Thuận, Ban Chỉ đạo diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh tổ chức khai mạc buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia.

Tại buổi khai mạc, đồng chí Đào Anh Thơ, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo đã quán triệt Kế hoạch số 3727/KH-UBND, ngày 25-7-2021 của UBND tỉnh về diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia tại Trung tâm Thương mại Vincom+ Phan Rang-Ninh Thuận năm 2021; Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về phân công 97 đồng chí thuộc các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và các phương tiện, trang thiết bị phục vụ tham gia diễn tập phương án; đồng thời đề nghị các lực lượng tham gia chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19…

Đồng chí Đào Anh Thơ, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phát biểu tại buổi diễn tập. Ảnh: Văn Nỷ
 
 
Cán bộ chiến sĩ và công chức, viên chức, người lao động tham gia diễn tập tại Trung tâm Thương mại Vincom+ Phan Rang-Ninh Thuận. Ảnh: Phan Bình

Thông qua diễn tập (từ ngày 14 đến 23-10) sẽ bồi dưỡng, trang bị cho cán bộ, chiến sĩ và công chức, viên chức, người lao động những kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; kỹ năng xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố tai nạn xảy ra; kỹ thuật thao tác sử dụng các loại phương tiện chữa cháy và các phương tiện khác đã được trang bị tại các cơ quan, doanh nghiệp, đồng thời góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trong việc chấp hành các quy định của Nhà nước về phóng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do các vụ cháy, nổ xảy ra….