Ninh Sơn: Triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022

Ngày 13-10, huyện Ninh Sơn tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Năm học 2020-2021, diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 phức tạp, song ngành Giáo dục huyện Ninh Sơn đã vượt qua khó khăn, thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch vừa hoàn thành kế hoạch năm học và đảm bảo chất lượng giáo dục. Quy mô trường, lớp tiếp tục được đầu tư phát triển. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên không ngừng nâng cao về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, về năng lực quản lý và nghiệp vụ sư phạm. Duy trì tốt công tác phổ cập giáo dục tiểu học, THCS, xóa mù chữ. Công tác duy trì sĩ số và huy động học sinh ra lớp bậc Mầm non đạt 100%; tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 100%; học sinh tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%; 23/37 trường được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 62,16%...

Huyện Ninh Sơn triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022, ngành Giáo dục huyện Ninh Sơn xác định chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch năm học linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch COVID-19.Triển khai hiệu quả công tác giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng cho học sinh. Ưu tiên cân đối ngân sách để đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu bảo đảm thực hiện chương trình mới đối với lớp 1, lớp 2, lớp 6 và Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học.