Công an tỉnh: Tập huấn công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng

Ngày 13-10, Công an tỉnh tổ chức tập huấn công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng cho 198 cán bộ, chiến sĩ thuộc Cơ quan thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an các đơn vị, địa phương qua hình thức trực tuyến đến điểm cầu của các đơn vị.

Các cán bộ, chiến sĩ tham gia lớp tập huấn được nghe 3 chuyên đề: Luật Thi hành án hình sự năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; nâng cao công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng; công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Qua đó, nhằm bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ đảm nhiệm công tác này nắm vững kiến thức pháp luật, nghiệp vụ; đồng thời xác định rõ các nội dung công việc, trách nhiệm của từng đơn vị, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu tham gia tại buổi tập huấn.