Hoạt động các sở, ngành, địa phương

* Theo báo cáo của UBND huyện Ninh Hải, từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã thực hiện chuyển đổi cây trồng được 33,7 ha (vụ đông -xuân 18,5 ha, đạt 185% kế hoạch; vụ hè -thu 15,2 ha, đạt 106% kế hoạch). Đã triển khai mô hình sản xuất cánh đồng lớn gắn với đẩy mạnh ứng dụng khoa học vào sản xuất và liên kết doanh nghiệp thông qua Hợp tác xã để hỗ trợ sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Đã triển khai 628,09 ha với 5 cánh đồng lớn: Duy trì 1 cánh đồng lớn sản xuất hành tím tại HTX Dịch vụ nông nghiệp thu mua nông sản Thanh Hải, quy mô 30ha/203 hộ. Tiếp tục duy trì và mở rộng diện tích liền kề của 4 cánh đồng lớn đã thực hiện trong năm 2020 với diện tích 598,09 ha. Cánh đồng lớn sản xuất lúa tại thôn An Nhơn và thôn An Xuân (Xuân Hải), quy mô 208,8 ha/282 hộ; cánh đồng lớn sản xuất lúa tại thôn Phước Nhơn 1 và Phước Nhơn 2 (Xuân Hải), quy mô 151,53 ha/200 ha; Cánh đồng lớn sản xuất nho Vĩnh Hải, quy mô 29,92 ha/76 hộ. Ngoài ra, các địa phương đã kết nối tiêu thụ sản phẩm được hơn 20 tấn hành và 0,4 tấn tỏi cho nông dân 2 xã Thanh Hải, Vĩnh Hải, qua đó đã góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho nông dân.

Nông dân Ninh Hải thu hoạch Hành tím. Ảnh: Văn Nỷ

* Từ đầu năm đến nay, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng ngành chức năng và các địa phương đã có nhiều biện pháp đổi mới công tác tư vấn việc làm theo hướng tiếp cận với người lao động; công tác đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp và kết nối giải quyết việc làm được quan tâm chỉ đạo. Đến cuối tháng 9, toàn tỉnh đã tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho 4.641 lượt lao động, trong đó tư vấn tại sàn giao dịch việc làm 888 lượt; tư vấn lưu động cho lao động trong nước 2.468 lượt người và tham gia xuất khẩu lao động 1.285 lượt người; tư vấn giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề cho đối tượng bảo hiểm thất nghiệp 5.433 lượt người. Giải quyết việc làm mới cho 6.680 lao động, đạt 41,8% kế hoạch và bằng 96,8% so với cùng kỳ. Trong đó lao động trong tỉnh 2.563 người, ngoài tỉnh 4.089 người; có 28 người đi lao động tại nước ngoài, đạt 18,7% kế hoạch và bằng 46,7% so với cùng cùng kỳ. Ngoài ra, đã tổ chức đào tạo nghề cho 3.982 học viên, trong đó trình độ dài hạn 614 người, đạt 61,4% kế hoạch và tăng hơn 3,7 lần so với cùng kỳ; sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng cho 3.368 học viên, đạt 42,1% kế hoạch và bằng 55,9 % cùng kỳ.

* Thời gian qua, công tác cải cách tư pháp được tập trung chỉ đạo, công tác xây dựng văn bản, kiểm tra, rà soát và ban hành văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện đảm bảo chất lượng, trình tự, thủ tục và thời gian theo quy định. Trong 9 tháng đã thẩm định 86 văn bản, góp ý 327 văn bản, cập nhật dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật 40 văn bản. Công tác tổ chức thanh tra hành chính và kiểm tra chuyên ngành được triển khai thực hiện nghiêm túc, kiến nghị xử lý kịp thời theo quy định. Đã thực hiện 221 cuộc thanh tra, kiểm tra, đến nay đã kết thúc 208 cuộc, kiến nghị xử lý thu hồi gần 2,5 tỷ đồng, 244m2 đất; kiến nghị xử lý hành chính 13 tập thể, 17 cá nhân và chuyển cơ quan điều tra 1 vụ; đồng thời dừng, giãn 161/557 cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp để phòng chống dịch COVID-19. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm, giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật. Cơ quan hành chính các cấp đã tiếp 3.755 lượt/1.781 lượt người; đã giải quyết 278/375 đơn, đạt tỷ lệ 74% số đơn thư tiếp nhận.