Ngày 12-10 trên địa bàn tỉnh có 8 ca mắc COVID-19 mới (Tính đến 18 giờ ngày 12-10)