Công văn của Sở Y tế: Hướng dẫn tạm thời giám sát, kiểm soát COVID-19 đối với người tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19 đến/về từ TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu Công văn số 5704/SYT-KHNVTC, ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Sở Y tế về Hướng dẫn tạm thời giám sát, kiểm soát COVID-19 đối với người tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19 đến/về từ TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An.