Cụm thi đua cơ quan 4 phòng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2021

Ngày 12-10, Cụm thi đua cơ quan 4 phòng (Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật) do Phòng Hậu cần làm cụm trưởng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) và phong trào (TĐQT) năm 2021. Đại tá Lưu Xuân Phương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng, Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2021, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua quyết thắng đã được Đảng ủy, chỉ huy 4 phòng triển khai toàn diện, kịp thời và đạt nhiều kết quả nổi bật. Đã tham mưu triển khai thực hiện công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục chính trị đạt chất lượng toàn diện, ngày càng vững chắc. Bảo đảm kịp thời các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ; đăc biệt là công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh và trong LLVT tỉnh. Duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp chính quy; cán bộ, chiến sĩ bảo đảm an toàn tuyệt đối trong tham gia giao thông. Trong năm đã phát động 3 đợt thi đua cao điểm; 1 đợt thi đua đặc biệt và các đợt thi đua chuyên đề trong huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị. Tổ chức 46 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng; khám bệnh, cấp phát thuốc cho 300 lượt người và đã quy tập được 9 mộ liệt sỹ đưa về Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh…

Đại tá Lưu Xuân Phương, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chứng kiến trao cờ Cụm trưởng cho Phòng Kỹ thuật.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Lưu Xuân Phương, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu trong thời gian tới cụm thi 4 phòng tiếp tục phát hiện, nhân rộng các mô hình mới, gương điển hình tiên tiến; gương người tốt, việc tốt. Tiếp tục tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm tốt công tác giáo dục, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; thường xuyên giáo dục cán bộ, chiến sĩ nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, thực hiện nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” và đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, đảm bảo đúng đủ, đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sang chiến đấu.