Tiếp tục tạo đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm 2021

Theo đánh giá của UBND tỉnh, qua 9 tháng năm 2021, trong bối cảnh chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, nhưng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì ổn định, một số lĩnh vực có chuyển biến tích cực. Tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) ước đạt trên 16.500 tỷ đồng, tăng 9,45% so với cùng kỳ; thu ngân sách ước đạt 3.319 tỷ đồng, bằng 85,1% kế hoạch năm.

Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ cao, hoạt động doanh nghiệp còn khó khăn; một số lĩnh vực kinh tế trong quý III tăng trưởng có chiều hướng giảm, như: Khu vực xây dựng giảm 16,5%; dịch vụ giảm 13,7%. Một số nhiệm vụ trọng tâm, đột phá thực hiện chưa đúng kế hoạch đề ra. Đến cuối tháng 9, có 15/30 nhiệm vụ trọng tâm hoàn thành, đạt 50% theo kế hoạch; số nhiệm vụ thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ mới hoàn thành 93/170 nhiệm vụ, đạt 54,7% kế hoạch. Công tác cải cách thủ tục hành chính chưa thực sự hiệu quả (năm 2020 chỉ số PAR INDEX đứng thứ 60/63, giảm 28 bậc; PAPI đứng thứ 45/63, giảm 13 bậc). Việc làm, sinh kế, đời sống Nhân dân, nhất là tại các địa phương giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội gặp rất nhiều khó khăn... Đó là những thách thức lớn đặt ra cần phải phấn đấu khắc phục.

Nhà máy Điện gió số 5 - Ninh Thuận tại xã Phước Hữu (Ninh Phước) của Trungnam Group. Ảnh: TN

Trước tiên, cần thực hiện nghiêm các giải pháp, phòng chống dịch COVID-19, phấn đấu đạt mục tiêu cả tỉnh là “vùng xanh”, sớm trở về trạng thái “bình thường mới” để có điều kiện phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế. Các ngành, địa phương cần triển khai có hiệu quả kế hoạch phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới: “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19”; hoàn thành các đề án, chương trình theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng, chặt chẽ, đúng quy trình. Tập trung rà soát, đánh giá chỉ tiêu còn khó khăn, các ngành còn dư địa cho tăng trưởng để đề ra các giải pháp đột phá, bảo đảm thực hiện cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tập trung chỉ đạo sâu sát kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2021; chú trọng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp số; phát huy hiệu quả các công trình thủy lợi hoàn thành, nhất là hệ thống thủy lợi Tân Mỹ. Hỗ trợ đẩy mạnh chế biến, bảo quản nông sản, sản phẩm OCOP; đẩy mạnh các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản trên vùng biển xa đạt hiệu quả; triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để khắc phục các tồn tại hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu. Triển khai các phương án phòng, chống giảm nhẹ thiên tai những tháng cuối năm 2021 có hiệu quả.

Lĩnh vực công nghiệp - xây dựng và đầu tư phát triển, các ngành, địa phương cần hoàn thành và triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng Ninh Thuận thành trung tâm năng lượng tái tạo, năng lượng sạch của cả nước. Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng đang triển khai, các dự án động lực phía Nam, hoàn thành Cảng tổng hợp Cà Ná giai đoạn 1; hoàn tất thủ tục trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp Cà Ná và thủ tục đấu thầu dự án điện khí LNG Cà Ná giai đoạn 1 để kịp thời đóng góp tăng trưởng trong những tháng cuối năm. Quyết liệt triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt 100% vào cuối năm 2021, góp phần thúc đẩy tăng trưởng. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình trọng điểm, cấp bách như: Hồ chứa nước Sông Than; đường đôi phía Nam vào Tp. Phan Rang - Tháp Chàm; Dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Tp. Phan Rang - Tháp Chàm; kênh chuyển nước Tân Giang - Sông Biêu... Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thu hút đầu tư các thành phần kinh tế nhất là thu hút vào các lĩnh vực tỉnh có lợi thế như công nghiệp ven biển, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, nghỉ dưỡng cao cấp, khu đô thị mới; tăng cường rà soát, kiểm tra, thanh tra, kiên quyết xử lý các dự án chậm tiến độ kéo dài do nhà đầu tư thiếu năng lực, thiếu quyết tâm đầu tư.

Đối với ngành dịch vụ - du lịch, cần đẩy mạnh công tác thông tin thị trường; triển khai có hiệu quả các chính sách về kích cầu tiêu dùng nội địa, đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Triển khai các giải pháp thúc đẩy xúc tiến thương mại, mở rộng, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát ổn định thị trường, giá cả hàng hóa, xử lý nghiêm vấn nạn hàng giả, hàng lậu. Hoàn thành lập quy hoạch và trình phê duyệt Khu du lịch quốc gia Ninh Chữ và bổ sung Khu du lịch Bình Tiên - Vĩnh Hy, Cà Ná - Mũi Dinh vào các khu du lịch quốc gia. Song song đó, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tăng thu ngân sách từ đất đai, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng điểm, cấp bách.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn; linh hoạt tổ chức các hình thức dạy học phù hợp với tình hình dịch bệnh của địa phương, bảo đảm chương trình học và nâng cao chất lượng giáo dục. Triển khai đầy đủ, kịp thời, chặt chẽ, đúng đối tượng các chính sách an sinh xã hội, người có công, người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; xây dựng kế hoạch triển khai điều tra rà soát hộ nghèo theo chuẩn mới giai đoạn 2022-2025.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện tốt hơn nữa, đó là, tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn liền với công tác kiểm tra, giám sát. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh nền kinh tế của tỉnh; cải thiện mạnh mẽ, hiệu quả, bền vững các chỉ số cải cách hành chính của tỉnh (PCI, PAR INDEX, SIPAS, DDCI, ICT...). Thực hiện tốt công tác thanh tra theo kế hoạch; triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh, phòng, chống, trấn áp các loại tội phạm; đẩy mạnh các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trong những tháng cuối năm...