Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày 8-10, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường nghe báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành; các chỉ số cải cách hành chính (CCHC), năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 9 tháng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021.

Ngay từ đầu năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu UBND tỉnh ban hành các kế hoạch, quyết định để hoàn thành nhiệm vụ do UBND tỉnh giao. Trên cơ sở các nhiệm vụ được phân công, Sở đã xây dựng kế hoạch và triển khai cụ thể đến các phòng, ban chuyên môn để hoàn thành tốt 2 nhiệm vụ trọng tâm và 25 kế hoạch đột phá năm 2021. Riêng về công tác cải cách hành chính, Sở đã tăng cường nguồn lực để đưa phần mềm quản lý, theo dõi việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tại bộ phận ”một cửa” vào hoạt động tại sở và 7 Chi nhánh - Văn phòng đăng ký đất đai tại các huyện, thành phố; 100% hồ sơ, văn bản, được giải quyết, luân chuyển, giao dịch được thực hiện trên môi trường điện tử. Công tác kiểm tra chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính được quan tâm triển khai thực hiện một cách nghiêm túc. Bên cạnh đó, Sở cũng xây dựng các giải pháp nâng cao các chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS, PCI. Qua đó, việc giải quyết các thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đều đảm bảo đúng hẹn và trước hẹn, đem đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của ngành Tài nguyên và Môi trường trong việc khắc phục khó khăn, thực hiện có hiệu quả công tác chuyên môn cũng như các chỉ số cải cách hành chính. Để hoàn thành nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, đồng chí yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận sâu kỹ, đánh giá, phân tích toàn diện, sát đúng những thuận lợi, khó khăn trong tham mưu các giải pháp để cải thiện các chỉ số SIPAS, PAPI của tỉnh. Trên cơ sở đó, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, các giải pháp mang tính căn cơ, bền vững hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 và duy trì, phát triển các chỉ số cải cách hành chính một cách tốt hơn.