Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư từ nguồn vay nước ngoài

Ngày 7-10, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư từ nguồn vay nước ngoài 9 tháng năm 2021 và thúc đẩy giải ngân năm 2021. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh ta có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Từ đầu năm đến nay, các chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi của nước ngoài chịu sự tác động nặng nề của đại dịch COVID-19, gây ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công và giải ngân vốn. Đến hết tháng 9-2021, tỷ lệ giải ngân vốn vay nước ngoài của các địa phương chỉ đạt 9,82% so với dự toán kế hoạch vốn giao. Tại tỉnh ta, tiến độ giải ngân đối với vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài được 272,639 tỷ đồng, đạt 58% so với kế hoạch, xếp thứ hạng khá của cả nước về giải ngân nguồn vốn vay nước ngoài.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính đánh giá kết quả giải ngân vốn đầu tư nguồn vay nước ngoài trong 9 tháng năm 2021 tỷ lệ đạt còn thấp. Đề nghị các địa phương khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế; tăng cường rà soát, phân bổ chi tiết dự toán đến từng dự án, đảm bảo sát tiến độ và nhu cầu giải ngân của dự án. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện cho chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục pháp lý, công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Nâng cao vai trò phối hợp giữa các địa phương và chủ dự án trong việc kiểm tra, giám sát, tăng cường thẩm tra khối lượng thi công, lập hồ sơ thanh toán các hạng mục công trình đã hoàn thành…