Ngày 5-10 trên địa bàn tỉnh có 18 ca mắc COVID-19 mới (Tính đến 18 giờ ngày 5-10)