Ngày 4-10 trên địa bàn tỉnh có 12 ca mắc COVID-19 mới (Tính đến 18 giờ ngày 4-10)