Ninh Phước : Tập trung sản xuất vụ mùa

Nhằm đảm bảo sản xuất vụ mùa đạt kết quả cao, thời điểm này, nông dân huyện Ninh Phước đang tập trung xuống giống các loại cây trồng đúng khung lịch thời vụ.

Ông Nguyễn Đức Thuận, Trưởng phòng Nông nghiêp và Phát triển nông thôn huyện Ninh Phước cho biết: Căn cứ vào tình hình thực tế và mực nước tại các hồ, đập trên địa bàn huyện, vụ mùa năm nay, huyện dự kiến sản xuất 7.635 ha cây trồng các loại; trong đó, cây lúa 4.811 ha, cây bắp 677 ha, cây màu 1.600 ha, cỏ chăn nuôi 479 ha. Để đảm bảo sản xuất vụ mùa đúng tiến độ, ngay sau khi thu hoạch xong vụ hè - thu, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn hướng dẫn nông dân làm đất và gieo trồng đồng loạt. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân sử dụng giống lúa xác nhận, bộ giống lúa ngắn ngày như: ML202, TH41, TH6, ML48, OM4900, OM5451; áp dụng mô hình sản xuất hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng, năng suất cây trồng; những vùng trũng, vùng cuối kênh bị ngập không kịp xuống giống vụ mùa chuyển sang gieo trồng vụ đông - xuân 2021-2022 sớm; theo dõi lượng nước ở các hồ, đập trên địa bàn để cân đối nguồn nước và có kế hoạch điều chỉnh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp.

Nông dân Ninh Phước làm đất xuống giống vụ mùa.

Để sản xuất vụ mùa đạt hiệu quả cao, ngành Nông nghiệp huyện cũng hướng dẫn nông dân áp dụng kỹ thuật “3 giảm, 3 tăng”, “1 phải, 5 giảm” trong sản xuất lúa; bón phân cân đối, hợp lý và hiệu quả; áp dụng tốt các biện pháp kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh tổng hợp (IPM); quản lý nước trong ruộng theo từng giai đoạn sinh trưởng và chủ động tưới theo quy trình nhằm tiết kiệm nước. Ngành cũng khuyến cáo nông dân thời gian tiến hành gieo trồng vụ mùa từ ngày 10-9 đến 5-10. Đồng chí Nguyễn Ngọc Trường, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Thái, cho biết: Vụ mùa 2021 xã chủ động triển khai kế hoạch sản xuất đến từng thôn; khuyến cáo bà con sử dụng giống, kỹ thuật canh tác, chăm sóc, đúng khung lịch thời vụ; tổ chức nạo vét hệ thống kênh mương nội đồng; tăng cường theo dõi tình hình dịch bệnh trên cây trồng. Đến thời điểm này, toàn xã đã xuống giống được trên 400 ha lúa.

Nhằm nâng cao khả năng tiếp cận, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chăm sóc cây trồng vụ mùa, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông huyện tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn nông dân kỹ thuật canh tác, phòng trừ sâu hại trên các loại cây trồng; thực hiện tốt khâu dự báo tình hình sâu bệnh trên cây trồng để nông dân có hướng xử lý hiệu quả. Trạm Thủy nông huyện phối hợp với các xã, thị trấn thực hiện tốt việc điều tiết nước hợp lý cho từng vùng, từng xứ đồng; quản lý, điều tiết nước tại các trạm bơm đảm bảo đủ nước tưới cho cây trồng.