Phê duyệt Tài liệu giáo dục địa phương lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông của tỉnh Ninh Thuận

Ngày 27-9, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký ban hành Quyết định số 2986/QĐ-BGDĐT phê duyệt Tài liệu giáo dục địa phương lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông của tỉnh Ninh Thuận.

Theo đó, cấu trúc, nội dung Tài liệu giáo dục địa phương lớp 1 gồm 7 chủ đề: Chủ đề 1: Quê hương em; Chủ đề 2: Đặc sản địa phương; Chủ đề 3: Nhân vật lịch sử-văn hoá; Chủ đề 4: Di tích lịch sử-văn hoá; Chủ đề 5: Làng nghề truyền thống; Chủ đề 6: Lễ hội truyền thống; Chủ đề 7: Văn hoá ứng xử. Mỗi chủ đề, bài học được thiết kế thành các hoạt động học tập gồm: Khởi động - Khám phá - Luyện tập - Mở rộng - Củng cố.

Tài liệu giáo dục địa phương lớp 1 tỉnh Ninh Thuận.

Mục đích biên soạn Tài liệu giáo dục địa phương lớp 1 nhằm đáp ứng nội dung giáo dục địa phương của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tài liệu giáo dục địa phương lớp 1 sẽ đồng hành cùng thầy cô giáo và các em lớp 1 trong hoạt động trải nghiệm, lồng ghép, tích hợp trong các môn học, qua đó giúp cho các em có thêm những kiến thức về cảnh quan, môi trường; các giá trị về văn hoá, lịch sử, truyền thống và hiện đại của quê hương Ninh Thuận.

Tài liệu giáo dục địa phương lớp 1 do Tổng chủ biên là ông Nguyễn Huệ Khải, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và bà Trần Thị Kim Nhung, Giám đốc Công ty Công ty Cổ phần Dịch vụ xuất bản giáo dục Gia Định; Chủ biên là ông Nguyễn Anh Linh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận và ông Phạm Đỗ Văn Trung, Công ty Công ty Cổ phần Dịch vụ xuất bản giáo dục Gia Định và nhóm tác giả biên soạn.

Ngành Giáo dục tỉnh Ninh Thuận sẽ chỉ đạo tổ chức triển khai dạy cho học sinh lớp 1 từ năm học 2021-2022 ở tất cả các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26-12-2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.