Hoạt động các sở, ngành, địa phương

* Kết thúc quý III-2021, trên địa bàn huyện Ninh Sơn đã gieo trồng tổng diện tích 17.968,7 ha, đạt 71,87 % kế hoạch cả năm, tăng 5% so với cùng kỳ. Ước tổng sản lượng lương thực đạt 58.392 tấn, đạt 71,52% kế hoạch năm, tăng 6% so với cùng kỳ. Trong đó sản lượng lúa 45.615,8 tấn, đạt 74% kế hoạch năm, tăng 4% so với cùng kỳ. Cụ thể: Cây lúa thu hoạch được 6.829,6 ha, đạt 74,23% kế hoạch, năng suất bình quân ước đạt 66,8 tạ/ha; cây bắp thu hoạch 2.047,5 ha, năng suất bình quân đạt 62,3tạ/ha; sản lượng đạt 12.763 tấn, đạt 63,82% kế hoạch năm, tăng 17% so với cùng kỳ; cây mì thu hoạch niên vụ 2020-2021 được 3.034,6 ha, năng suất bình quân đạt 180tạ/ha, sản lượng 54.622 tấn, giảm 21% so với cùng kỳ; cây mía thu hoạch niên vụ 2020-2021 được 1.898,2 ha, năng suất bình quân đạt 575 tạ/ha, sản lượng 109.148 tấn, đạt 99,95% kế hoạch năm.

Nông dân xã Mỹ Sơn (Ninh Sơn) chăm sóc cây bắp. Ảnh: Văn Nỷ

* Trong 9 tháng năm 2021, trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh vẫn đạt kết quả khá tích cực. Với tổng thu ước đạt 3.319 tỷ đồng, bằng 85,1% kế hoạch năm, tăng 7,1% so với cùng kỳ. Trong đó thu nội địa 2.448,5 tỷ đồng, tăng 16,9% so với cùng kỳ, bằng 90,7% kế hoạch năm; thu hải quan 870,5 tỷ đồng, giảm 13,4% so với cùng kỳ, đạt 72,5% kế hoạch. Các khoản thu tăng mạnh như: Thu từ khu vực doanh nghiệp tăng 127,8%; khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh tăng 25,9%; tiền sử dụng đất tăng 11,4%; tiền cho thuê đất tăng 301,5%; khai thác khoáng sản tăng 98,6%. Tuy nhiên các khoản thu giảm như: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương giảm 20,9%; thu tiền bán nhà sở hữu nhà nước giảm 23,8%; thuế bảo vệ môi trường giảm 12,3%; thu hồi vốn, lợi nhuận sau thuế giảm 37%.

* Theo báo cáo của UBND huyện Ninh Phước, trong 9 tháng, toàn huyện đạt giá trị sản xuất công nghiệp-xây dựng trên 7.400 tỷ đồng, giảm 24,84% so với cùng kỳ. Trong đó khu vực cá thể đạt 237,4 tỷ đồng, tăng 20,57% so cùng kỳ; khu vực doanh nghiệp và vốn nhà nước đạt 7.168,6 tỷ đồng. Mặc dù giá trị công nghiệp-xây dựng giảm so với cùng kỳ nhưng riêng giá trị sản xuất công nghiệp vẫn duy trì tăng là do giá trị sản xuất điện từ năng lượng mặt trời đóng góp 29,17%, với tổng sản lượng điện sản xuất đạt 1.865 triệu KWh. Ngoài ra, sản lượng các sản phẩm công nghiệp chủ yếu đều tăng so với cùng kỳ như: Xay xát lương thực đạt 1.977 tấn, tăng 25%; nước mắm 10,4 triệu lít, tăng 11,8%; cá hấp 1.732 tấn, tăng 7,5%; muối hạt 3.607 tấn, tăng 19,7%; may mặc 89,15 nghìn cái, tăng 1,2%; khai thác đá chẻ 346 ngàn viên, tăng 1,6%.