Tổ khảo sát số 2 của Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Thuận Nam và Huyện ủy Ninh Hải về thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU

Ngày 28-9, Tổ Khảo sát số 2 của Tỉnh ủy do đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm tổ trường đã làm việc với Huyện ủy Thuận Nam và Huyện ủy Ninh Hải nhằm đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế biển giai đoạn 2016-2020 (Nghị quyết số 07) gắn với đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Chương trình hành động số 246-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tổ khảo sát số 2 của Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Thuận Nam về phát triển kinh tế biển giai đoạn 2016-2020.

 

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 07, đến nay, huyện Thuận Nam có 1.020 tàu thuyền với tổng công suất 243.407 CV, sản lượng đánh bắt hải sản đạt hơn 327.000 tấn; diện tích nuôi trồng thủy sản toàn huyện đạt hơn 1.600 ha, sản lượng nuôi trồng đạt hơn 20.000 tấn; sản xuất giống thủy sản đạt hơn 7 tỷ con. Cơ sở hạ tầng du lịch và dịch vụ ven biển trên địa bàn huyện được quan tâm đầu tư, xây dựng; bước đầu hình thành các khu trọng điểm du lịch, thu hút nhiều nhà đầu tư lớn tham gia đầu tư vào các dự án du lịch. Thực hiện nhiệm vụ đột phá về các ngành kinh tế biển, Thuận Nam đã thu hút đầu tư 1 Dự án điện gió Mũi Dinh với công suất 37,6 MW, hoàn thành quy hoạch Khu công nghiệp Cà Ná với quy mô diện tích 827 ha thu hút đầu tư với các công trình dự án như: Dự án Cảng biển tổng hợp Cà Ná với tổng quy mô diện tích 430 ha; Dự án Tổ hợp điện khí LNG Cà Ná tại xã Phước Diêm với công suất tổ hợp nhà máy điện khí LNG 6.000 MW... Xác định kinh tế biển là ngành kinh tế mũi nhọn, huyện Thuận Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 tổng sản lượng thủy sản đạt gần 106.000 tấn, tổng số tàu thuyền 771 chiếc, năng lực tàu thuyền đạt gần 258.000 CV, sản lượng tôm thịt đạt 1.493 tấn, doanh thu toàn ngành du lịch đạt hơn 1.000 tỷ đồng; 100% dự án ven biển được quy hoạch, xây dựng theo hướng bền vững.

* Triển khai thực hiện Nghị quyết số 07, huyện Ninh Hải huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế trên địa bàn huyện về năng lượng tái tạo, du lịch, khai thác, nuôi trồng thủy sản. Giai đoạn 2016- 2020, tổng giá trị sản xuất thủy sản trên địa bàn huyện đạt 3.299 tỷ đồng, sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 15.111 tấn, sản lượng tôm giống đạt hơn 95 tỷ con; tổng sản lượng khai thác hải sản đạt 125.330 tấn; đón trên 4,2 triệu lượt khách du lịch. Hạ tầng phục vụ phát triển thủy sản được quan tâm, đầu tư nâng cấp, nhiều mô hình nuôi trồng thủy sản có hiệu quả được nhân rộng. Hạ tầng du lịch có bước phát triển, khởi sắc, thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Huyện đặt mục tiêu đến năm 2025 tổng giá trị sản xuất thủy sản đạt 2.786 tỷ đồng; sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 3.150 tấn; sản lượng khai hải thủy sản đạt 36.000 tấn; đón trên 8 triệu lượt khách; tổng doanh thu từ du lịch đạt 4.898 tỷ đồng.

Tổ khảo sát số 2 của Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Ninh Hải về phát triển kinh tế biển giai đoạn 2016- 2020.

Phát biểu tại các nơi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả 2 huyện đạt được trong chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 07, nhất là triển khai thực hiện nhiệm vụ đột phá các ngành kinh tế biển như năng lượng tái tạo và công nghiệp ven biển. Đồng chí cho rằng, 2 huyện còn nhiều dư địa để tiếp tục phát triển kinh tế biển. Do đó, cần đẩy mạnh đánh bắt xa bờ, thu hút đầu tư vào các ngành kinh tế biển. Để đánh giá lại kết quả thực hiện Nghị quyết số 07, làm cơ sở cho Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết phát triển kinh tế biển trong giai đoạn mới, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các huyện rà soát lại các số liệu, thống nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng phát triển để tích hợp vào quy hoạch phát triển kinh tế chung của tỉnh.