Ngày 24-9 trên địa bàn tỉnh có 16 ca mắc COVID-19 mới (Tính đến 18 giờ ngày 24-9)