Ngày 22-9 trên địa bàn tỉnh có 15 ca mắc COVID-19 mới (Tính đến 18 giờ ngày 22-9)