Tiêm hơn 34.000 liều vắc xin phòng bệnh viêm da nổi cục cho trâu, bò

Để nhanh chóng bao vây, khống chế tiến đến ngăn chặn dịch bệnh viêm da nổi cục (VDNC) trên trâu, bò đã và đang lây lan trên diện rộng và hạn chế thiệt hại gây ra do dịch bệnh. Dự kiến từ ngày 27-9 đến ngày 12-10-2021, ngành Nông nghiệp tỉnh sẽ phân bổ 34.275 liều vắc xin VDNC cho 7 huyện, thành phố để tiêm vắc xin phòng bệnh VDNC đồng loạt cho đàn trâu, bò trên toàn tỉnh.

Cụ thể, các huyện: Ninh Phước, Thuận Bắc mỗi huyện 6.750 liều; Thuận Nam 6.500 liều; Bác Ái 6.275 liều; Ninh Hải 4.000 liều; Ninh Sơn 3.000 liều và Tp. Phan Rang - Tháp Chàm 1.000 liều.

Việc tiêm vắc xin trong đợt này thực hiện theo thứ tự ưu tiên là các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; các hộ chăn nuôi thuộc các chương trình, dự án hỗ trợ; hộ gia đình chính sách, có công, hộ nghèo, cận nghèo và hộ nhỏ lẻ tại các xã có ổ dịch, các xã thuộc vùng có nguy cơ cao đối với bệnh VDNC...