Ngày 20-9 trên địa bàn tỉnh có 9 ca mắc COVID-19 mới (Tính đến 18 giờ ngày 20-9)