Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Tập trung giải ngân các chương trình cho vay tín dụng

Trên cơ sở chỉ tiêu nguồn vốn tín dụng được giao, ngay từ đầu năm 2021, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh đã tập trung triển khai linh hoạt các giải pháp tổ chức giải ngân vốn tín dụng đến các đối tượng thụ hưởng, đảm bảo hoàn thành kế hoạch trong năm.

Theo ông Lê Minh Lộc, Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh NHCSXH tỉnh, để nguồn vốn tín dụng ưu đãi tiếp tục hỗ trợ tích cực cho hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh; kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đơn vị chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phuơng tăng cường rà soát, nắm bắt nhu cầu vay vốn của đối tượng thụ hưởng; trên cơ sở đó, đề xuất với cơ quan tài chính tham mưu chuyển vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH các cấp. Thường xuyên đôn đốc, giám sát công tác triển khai nhiệm vụ tại các phòng giao dịch, thực hiện linh hoạt quy trình thẩm định hồ sơ, rút ngắn thủ tục; nâng cao chất lượng nhận ủy thác của các hội, đoàn thể, Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Vốn tín dụng chính sách đồng hành cùng nông dân xã Phước Hậu (Ninh Phước) trong đầu tư phát triển sản xuất.

Cùng với hoạt động hiệu quả của 65 điểm giao dịch đặt tại trụ sở UBND cấp xã, phường, thị trấn; trang bị đầy đủ máy móc thiết bị, tạo điều kiện thuận lợi phục vụ cho người dân đến giao dịch; nhờ đó, kết quả giải ngân vốn vay đạt nhiều kết quả tích cực. Trong 8 tháng năm 2021, doanh số cho vay của đơn vị đạt 579,6 tỷ đồng; nâng tổng dư nợ 15 chương trình tín dụng đến nay đạt 2.490,5 tỷ đồng, với hơn 75.000 khách hàng vay vốn. Trong đó, tổng dư nợ cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo 1.447 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 58% trên tổng dư nợ. Ngoài tập trung thực hiện tăng trưởng tín dụng, nhằm tạo nguồn vốn mới bổ sung cho hoạt động vay vốn, ngoài vốn phân bổ từ trung ương, vốn nhận ủy thác của các địa phương chuyển sang, NHCSXH tỉnh còn thực hiện tốt công tác huy động tiền gửi tiết kiệm từ các tổ chức, cá nhân, tiền gửi của tổ viên Tổ tiết kiệm và vay vốn hơn 316 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tỷ lệ thu hồi nợ lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 420,7 tỷ đồng, chiếm 72,6% so với doanh số cho vay.

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, chi nhánh đã tổ chức quán triệt, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và 100% cán bộ, người lao động trong toàn hệ thống chấp hành nghiêm túc các quy định; xây dựng phương án giao dịch hợp lý, đảm bảo an toàn cho người lao động và khách hàng. Ngoài ra, để triển khai đảm bảo theo tinh thần Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách cho vay đối với người sử dụng lao động trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất, kinh doanh cho người lao động trước tác động của dịch COVID-19, NHCSXH tỉnh tích cực phối hợp với sở, ngành và địa phương trực tiếp gặp gỡ, hướng dẫn chính sách, thủ tục vay vốn đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Đến nay, đã giải ngân với số tiền hơn 360 triệu đồng cho 105 lao động.

Từ thực tế hoạt động hiệu quả, từ nay đến cuối năm, NHCSXH tỉnh tăng cường đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh giải ngân hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng được giao; đẩy mạnh huy động nguồn vốn từ các tổ chức, cá nhân; chủ động phân tích nợ xấu, phân loại từng đối tượng để có biện pháp thu hồi nợ đảm bảo. Hướng dẫn các quy trình, thủ tục cho đối tượng có nhu cầu tiếp cận nhanh chóng vốn để mua nhà ở xã hội; tăng cường rà soát, hỗ trợ gói vay tín dụng cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; giúp hộ vay có thêm điều kiện tái sản xuất, tăng thu nhập...