Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh: Về thực hiện cách ly y tế đối với người tiếp xúc với trường hợp mắc COVID-19 (F1,F2) để kiểm soát dịch trên địa bàn tỉnh

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu Công văn số 4998/UBND-VXNV, ngày 19 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện cách ly y tế đối với người tiếp xúc với trường hợp mắc COVID-19 (F1,F2) để kiểm soát dịch trên địa bàn tỉnh.