Vận động Quỹ “Vì người nghèo” được trên 10 tỷ đồng

Từ đầu năm đến nay, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” được trên 10 tỷ đồng, trong đó cấp tỉnh trên 2,74 tỷ đồng; các huyện, thành phố trên 6,2 tỷ đồng; các xã, phường, thị trấn trên 1,1 tỷ đồng.

Từ nguồn quỹ trên, đã hỗ trợ xây mới 171 nhà và sửa chữa 4 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo và người dân thật sự khó khăn về nhà ở, với tổng số tiền 8,5 tỷ đồng; hỗ trợ công tác khám, chữa bệnh cho người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng theo quy định với tổng số tiền trên 1,6 tỷ đồng. Điển hình như Mặt trận huyện Ninh Phước đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” được 5,1 tỷ đồng, xây tặng 104 nhà đại đoàn kết, với tổng trị giá 5,1 tỷ đồng; Tp. Phan Rang - Tháp Chàm vận động được trên 853 triệu đồng, xây mới và sửa chữa 8 nhà đại đoàn kết, với tổng trị giá trên 370 triệu đồng; huyện Thuận Nam vận động được trên 763 triệu đồng, xây tặng 17 nhà đại đoàn kết với tổng trị giá 850 triệu đồng.