Phát động thi đua bảo vệ “vùng xanh” trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Ngày 17-9, UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động thi đua bảo vệ “vùng xanh” (đợt 2) trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo hình thức trực tuyến. Tham dự tại điểm cầu cấp tỉnh có các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Biên, Lê Huyền và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

  Tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch UBND phát động thi đua bảo vệ “Vùng xanh” trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (đợt 2) quá đó đề nghị cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trong tỉnh tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Trọng tâm là quán triệt sâu sắc “Lời kêu goi toàn dân đoàn kết phòng, chống dịch COVID-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”, “Thư ngỏ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch COVID-19” và phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”; làm cho cơ quan, đơn vị, địa phương, các cấp, các ngành và mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân nắm rõ tinh thần “chống dịch như chống giặc”; xác định mỗi xã, phường, thị trấn là một pháo đài, mỗi người dân là chiến sĩ là trung tâm, là chủ thể trong phòng, chống dịch COVID19.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát động tại buổi lễ.

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 4604/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phát động phong trào thi đua bảo vệ “vùng xanh” trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Xây dựng kế hoạch đẩy mạnh thi đua trong cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, chủ động, sáng tạo, linh hoạt áp dụng đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 nhằm ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết. Nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là tại các xã, phường, thị trấn, đến từng thôn, khu phố; kịp thời có các hình thức động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm nếu buông lỏng quản lý, lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Xây dựng địa bàn an toàn COVID-19, không có F0, phấn đấu mục tiêu đến tháng 10-2021 cả tỉnh là “vùng xanh”. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, hiểu và vận dụng được kiến thức phòng, chống dịch bệnh cho bản thân, gia đình, xã hội, góp phần không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan trong cộng đồng dân cư sinh sống, đặc biệt là thi đua chung tay bảo vệ “vùng xanh” an toàn, tạo điều kiện để từng bước khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong trạng thái “bình thường mới”.

Tại lễ phát động, UBND tỉnh đã công bố quyết định tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 3 tập thể, 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thi đua đợt 1 bảo vệ “Vùng xanh” trên địa bàn tỉnh.