Tiếp tục đợt vận động “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch COVID-19”

Ngày 16-9, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Tiểu ban Vận động và huy động xã hội thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tổ chức chương trình trực tuyến toàn quốc tiếp tục đợt vận động “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch COVID-19”.

Ở điểm cầu Trung ương, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị. Tham dự điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh
tham dự Chương trình trực tuyến toàn quốc về tiếp tục phát động ủng hộ phòng, chống dịch.

Tại chương trình, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các doanh nhân, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các tổ chức quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức tôn giáo, các tầng lớp Nhân dân phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp cho công tác phòng, chống dịch. Đồng thời, Trung ương MTTQ Việt Nam cam kết công khai, minh bạch và sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả mọi sự đóng góp, ủng hộ kinh phí, vật chất của cộng đồng và toàn xã hội.

Nhân dịp này, Tiểu ban Vận động và huy động xã hội đã chính thức ra mắt trang thông tin điện tử: http://vandongxahoi.mattran.org.vn để người dân, doanh nghiệp dễ đóng góp ủng hộ trực tuyến cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.