Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thuận Nam tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 15-9, Hội LHPN huyện Thuận Nam tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự có 155 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 11.000 hội viên, phụ nữ ở địa phương.

Nhiệm kỳ qua, các cấp hội Phụ nữ huyện Thuận Năm đã luôn bám sát bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, sự chỉ đạo của hội cấp trên, triển khai thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá, 7 nhóm chỉ tiêu, các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. Hội tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường công tác quản lý hội viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt hội. Các hoạt động tuyên tuyền, giáo dục, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế được các cấp hội triển khai thực hiện thông qua nhiều nội dung, hình thức sát với tình hình thực tiễn, góp phần giúp chị em hoàn thiện bản thân, cải thiện đáng kể đời sống vật chất, tinh thần, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

 Ban chấp hành Hội LHPN huyện Thuận Nam nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN huyện tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh, góp phần vào sự phát triển của địa phương. Phấn đấu hàng năm, mỗi cơ sở hội có ít nhất 1 loại hình hoạt động thường xuyên để vận động phụ nữ nâng cao kiến thức, trau dồi đạo đức, rèn luyện sức khỏe; giúp 2 hộ có phụ nữ thoát nghèo, 2 hộ có phụ nữ thoát cận nghèo. Toàn huyện phối hợp hỗ trợ nâng cao năng lực cho 8 phụ nữ là chủ hộ kinh doanh; vận động, hỗ trợ thêm 5 hộ gia đình đạt tiêu chí “gia đình 5 không, 3 sạch” (đối với địa bàn đang xây dựng nông thôn mới) hoặc “gia đình 5 có, 3 sạch” (đối với địa bàn xây dựng nông thôn mới nâng cao/kiểu mẫu); mỗi cơ sở hội đăng ký, thực hiện 1 công trình/phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội LHPN huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 14 thành viên; bầu 15 đại biểu tham dự Đại hội đại  biểu Hội LHPN tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.