Hội nghị Thường trực HĐND tỉnh, huyện, thành phố quý III

Ngày 13-9, đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Hội nghị Thường trực HĐND tỉnh, huyện, thành phố quý III- năm 2021 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của HĐND 2 cấp tỉnh, huyện từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay.

Theo báo cáo, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh đã tổ chức 2 kỳ họp đại biểu HĐND và 4 phiên họp Thường trực HĐND; xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026 đối với 50 đại biểu; bầu các chức danh HĐND theo quy định và bầu 12 tổ đại biểu HĐND tỉnh theo đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI; đồng thời quyết nghị thông qua 41 nghị quyết, trong đó có 20 nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, Thường trực HĐND tỉnh đã làm tốt công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh phát huy trách nhiệm, thực hiện đầy đủ, chức năng, nhiệm vụ được quy định. Chú trọng các biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và chỉ đạo quy chế hóa trong mọi hoạt động; phân công các Ban HĐND tỉnh thẩm tra báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết; chỉ đạo tổ chức hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân một cách phù hợp, hiệu quả, kịp thời, đúng thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật.

Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị cũng nghe Thường trực HĐND 7 huyện, thành phố báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND cấp mình từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay; đồng thời phản ánh những ý kiến, kiến nghị của cử tri thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri và tiếp công dân trước và sau các kỳ họp.

Phát biểu chỉ đạo trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị HĐND các cấp tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết HĐND đảm bảo đúng pháp luật, dân chủ, phù hợp, khả thi; đẩy mạnh giám sát chuyên đề đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, sát tình hình thực tiễn địa phương. Tăng cường công tác phối hợp giữa HĐND với các cơ quan hành chính, Mặt trận và các đoàn thể đảm bảo hoạt động xuyên suốt, đồng bộ, chặt chẽ. Tiếp tục đổi mới, nâng chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp; nghiên cứu đề xuất nội dung, hình thức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề nhằm làm rõ các kiến nghị của cử tri nhiều lần, kéo dài chưa được xem xét giải quyết. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong hoạt động của HĐND; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; kiện toàn, nâng cao chất lượng đại biểu HĐND đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả…