Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đợt 5 năm 2021

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu Kế hoạch số 4758/KH-SYT, ngày 12 tháng 9 năm 2021 của Sở Y tế về triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đợt 5 năm 2021.