Ngày 11-9 trên địa bàn tỉnh có 5 ca mắc COVID-19 mới (Tính đến 18 giờ ngày 11-9)