Bổ sung 16 đồ án kêu gọi xã hội hóa, tài trợ lập quy hoạch trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1714/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung danh mục các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị kêu gọi xã hội hóa, tài trợ trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trong đợt này bổ sung 16 đồ án kêu gọi tài trợ lập quy hoạch. Trong đó, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm có 7 đồ án gồm: Điều chỉnh quy hoạch phân khu khu vực phía Bắc Tp. Phan Rang - Tháp Chàm (126 ha); Quy hoạch phân khu ô đất B6 thuộc đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Tp. Phan Rang - Tháp Chàm (78,6 ha); Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư Phước Mỹ 2 - giai đoạn 2 (41,54 ha); Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) dự án Khu dân cư kênh Chà Là (38 ha); Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) dự án Khu dân cư bến xe Nam (14 ha); Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) tại khu vực Bình Sơn (9,3 ha); Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) tại khu vực phía Bắc Tp. Phan Rang - Tháp Chàm (91,1 ha).

Một góc đô thị Tp.Phan Rang-Tháp Chàm.

Huyện Thuận Nam có 3 đồ án: Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu trung tâm hành chính và Khu liên hợp đô thị - công nghiệp Thuận Nam (849,34 ha); Quy hoạch phân khu khu vực số 8 thuộc đồ án quy hoạch chung Khu du lịch ven biển phía Nam (1.933 ha); Quy hoạch phân khu xây dựng khu vực Mũi Dinh (1.256 ha).

Huyện Ninh Hải có 3 đồ án: Quy hoạch phân khu tại khu vực phía Bắc quy hoạch Khu đô thị Thanh Hải (145,5 ha); Điều chỉnh quy hoạch phân khu dải ven biển khu vực Vĩnh Hy (234 ha); Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu tái định cư Nhà máy Điện hạt nhân 2 (86,2 ha).

Ngoài ra, huyện Ninh Phước có đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu vực phía Nam cầu An Đông thuộc xã An Hải (40,9 ha); huyện Ninh Sơn có đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị bờ Đông sông Ông (36,27 ha) và huyện Thuận Bắc có đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu trung tâm dịch vụ và du lịch Bình Tiên (40,87 ha).