Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 12-7-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện và giản ngân vốn đầu tư công năm 2021, UBND tỉnh đã yêu cầu các cấp, các ngành, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đến ngày 30-9 phải giải ngân đạt trên 60% kế hoạch và đến cuối năm giải ngân hết kế hoạch.

Năm 2021, kế hoạch VĐTC toàn tỉnh được phân bổ 1.898,3 tỷ đồng; trong đó có 1.815,3 tỷ đồng đã phân bổ chi tiết, gồm: Vốn ngân sách trung ương 533 tỷ đồng, ngân sách địa phương 629,9 tỷ đồng, vốn nước ngoài 594,3 tỷ đồng. Trong 8 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã giải ngân được 776,591 tỷ đồng/1.815,3 tỷ đồng, đạt 42,8% kế hoạch vốn, tăng 17% so với cùng kỳ; trong đó vốn trong nước đã giải ngân được 545,7 tỷ đồng, đạt 44,5%; vốn nước ngoài 232,8 tỷ đồng, đạt 39,32%. Có 12 đơn vị giải ngân đạt trên 60% kế hoạch vốn, có 4 đơn vị giải ngân trên 50% và 20 đơn vị giải ngân dưới 50% kế hoạch; đặc biệt có 6 đơn vị giải ngân đạt kết quả thấp dưới 30% kế hoạch. Đối với vốn năm 2020 kéo dài cho năm 2021 giải ngân được 284,2 tỷ đồng đạt 48,6% kế hoạch; trong đó vốn trong nước là 74% và vốn nước ngoài chỉ mới đạt 8,1% kế hoạch.

Đập hạ lưu Sông Dinh được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn đầu tư công. Ảnh: T.D

Qua đánh giá, kết quả thực hiện giải ngân VĐTC từ đầu năm đến nay cơ bản tích cực, nhưng quá trình thực hiện và giải ngân vẫn có những tồn tại hạn chế. Công tác chuẩn bị đầu tư còn bất cập làm chậm quá trình giải ngân; nhiều dự án chậm tiến độ do thủ tục chuyển đổi đất rừng, phát sinh đền bù, giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, công tác phối hợp, triển khai thực hiện của một số chủ đầu tư còn hạn chế, năng lực chuyên môn của một số nhà thầu chưa thực sự đáp ứng yêu cầu. Đơn cử như dự án Đập hạ lưu Sông Dinh, UBND tỉnh cho kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2021 ngay từ đầu năm, nhưng đến tháng 8-2021, chủ đầu tư mới làm thủ tục phê duyệt; khối lượng thi công hoàn thành từ cuối năm 2020, nhưng đến nay chưa làm thủ tục thanh toán. Hay các dự án: Hồ chứa nước Sông Than, Dự án Kè chống sạt lở khu vực Cảng Cà Ná, nhà thầu không phối hợp để thi công. Dự án khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai chậm điều chỉnh bổ sung đánh giá tác động môi trường, làm ảnh hưởng đến việc bố trí vốn để đẩy nhanh tiến độ. Bên cạnh đó, một số dự án sử dụng vốn ODA chậm làm thủ tục rút vốn; hồ sơ rút vốn phải trả lại nhiều lần, mất thời gian. Mặt khác, do tác động của đại dịch COVID-19, nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội, gây khó khăn đến hoạt động chuyên gia, nhân công, nhà thầu từ ngoài tỉnh cũng như việc nhập thiết bị máy móc thi công, nên cũng đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án, nhất là dự án ODA.

Đồng chí Lê Kim Hoàng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Xác định việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân VĐTC và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nên UBND tỉnh đã chú trọng công tác chỉ đạo điều hành có trọng điểm, giao nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể đối với các ngành, đơn vị liên quan. Căn cứ tình hình thực tiễn, tỉnh đã chỉ đạo, đôn đốc tháo gỡ các khó khăn; thành lập các tổ công tác phụ trách các lĩnh vực cụ thể để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc xử lý những vướng mắc, các dự án nhất là các công trình trọng điểm. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân VĐTC kế hoạch năm 2021, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương, chủ đầu tư phối hợp giải quyết dứt điểm các khó khăn vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn, kiên quyết chuyển kế hoạch vốn từ dự án chậm tiến độ sang dự án có tiến độ giải ngân tốt hơn. Tỉnh cũng yêu cầu chủ đầu tư định kỳ hằng tuần tổ chức giao ban với các đơn vị nhà thầu, kết hợp kiểm tra tiến độ thực hiện, tháo gỡ khó khăn tại hiện trường, nhất là các dự án trọng điểm có tỷ lệ giải ngân thấp. Chú trọng đẩy nhanh giải ngân vốn ngân sách trung ương hiện mới đạt 34,5% kế hoạch, tránh tình trạng không đạt kế hoạch sẽ bị trung ương chuyển vốn. Cụ thể, cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án như: Đường đôi phía Nam vào Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, Dự án Hồ chứa nước Sông Than, Dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, Dự án đê, kè chống sạt lở bờ biển và hạng mục kè Sông Dinh thuộc dự án Đập hạ lưu Sông Dinh.

Thi công Dự án Hồ chứa nước Sông Than (Ninh Sơn).

Đối với vốn nước ngoài, hiện tỷ lệ giải ngân đã đạt 60% kế hoạch, tuy nhiên đối với một số dự án như: Dự án khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung, thời gian thực hiện dự án không còn nhiều, nếu không hoàn thành kịp vào cuối năm 2021 sẽ không được tiếp tục bố trí vốn nước ngoài và hạn sử dụng vốn ngân sách địa phương để thực hiện hoàn thành dự án. Do đó, cần thiết phải rà soát khả năng thực hiện 5 dự án thành phần phát sinh, đồng thời cam kết thực hiện hoàn thành các hạng mục theo tiến độ được duyệt. Dự án nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán hiện có mức độ giải ngân thấp, mới đạt 13,4%; Dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Tp. Phan Rang - Tháp Chàm cũng mới giải ngân đạt 18,7%, cần phải tiến hành sớm các thủ tục theo quy định, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công để đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn được giao.

Chỉ đạo tại cuộc họp công tác giải ngân VĐTC mới đây, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đề nghị các ngành, đơn vị, địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện sự quyết tâm năng động hơn nữa trong việc chỉ đạo đôn đốc thực hiện. Kịp thời chấn chỉnh các đơn vị chủ đầu tư, nhà thầu thi công thực hiện dự án chậm tiến độ, đề nghị tăng tốc thực hiện, đẩy nhanh tiến độ dự án. Xử lý cương quyết các chủ đầu tư, đơn vị nhà thầu, đơn vị liên quan vi phạm hợp đồng; xem xét không cho các nhà thầu kém năng lực được tham gia các dự án tiếp theo. Đối với các dự án trọng điểm, từng chủ đầu tư có kế hoạch chi tiết, cam kết mốc thời gian thực hiện dự án. Các ngành, địa phương tăng cường đẩy nhanh công tác thẩm định hồ sơ các dự án, quan tâm xử lý rốt ráo công tác giải phóng mặt bằng; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan để cùng thống nhất thực hiện.