Tổ Khảo sát số 1 của Tỉnh ủy: Khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, Kế hoạch số 113-KH/TU về đẩy mạnh phát triển công nghiệp

Ngày 8-9, Tổ Khảo sát số 1 do đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Tổ trưởng đã có buổi làm việc với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Khoa học và Công nghệ để nắm bắt tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 26-10-2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển công nghiệp tỉnh giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch số 113-KH/TU ngày 11-7-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng chính sách phát triển công nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với các sở.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU và Kế hoạch số 113-KH/TU, các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Khoa học và Công nghệ đã tập trung triển khai nhiệm vụ bằng nhiều hình thức như: Ban hành chương trình hành động, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và triển khai lồng ghép việc thực hiện các nhiệm vụ thông qua các chương trình, kế hoạch, nghị quyết chuyên đề hàng năm. Trong đó, phân công nhiệm vụ cụ thể và lộ trình thực hiện, nhằm thực hiện tốt nhất mục tiêu chung về phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư xác định trách nhiệm của ngành trong quá trình tham mưu UBND tỉnh về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, xúc tiến kêu gọi đầu tư; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng công nghiệp là nhiệm vụ quan trọng. Qua đó, đã thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn, có thương hiệu đầu tư trên địa bàn tỉnh, nhất là phát triển lĩnh vực năng lượng tái tạo, đây là bước đột phá và là hướng đi đúng đắn tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của tỉnh. Trong giai đoạn 2016-2021, đã thu hút 147 dự án công nghiệp với tổng vốn hơn 147.704 tỷ đồng; năng lực cạnh tranh của tỉnh được tăng lên, chỉ số PCI tăng 5 bậc so với năm 2019 và đứng thứ 32/63 tỉnh, thành phố trong cả nước; số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp tăng 57,3% so với năm 2015. Qua đó, góp phần quan trọng trong đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh.

Ngành Công Thương cũng xem phát triển công nghiệp năng lượng là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Chính vì thế, ngành đã tập trung chỉ đạo và có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Đến cuối năm 2020, nhiều dự án đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, với 42 dự án, tổng quy mô công suất 2.745 MW đã đưa vào vận hành thương mại; trong đó, có 32 dự án điện mặt trời tổng công suất 2.223 MW; 3 dự án điện gió tổng công suất 229 MW; 7 dự án thủy điện tổng công suất 293 MW. Tổng sản lượng điện phát khoảng 4.000 triệu kWh, tăng gần 3,5 lần so với năm 2015; góp phần phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó, phát triển Tổ hợp điện khí, khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) Cà Ná, đến nay đã hoàn thiện hồ sơ bổ sung Quy hoạch Trung tâm điện lực Cà Ná, với quy mô công suất 1.500MW, từng bước khẳng định ngành kinh tế trụ cột của tỉnh.

Đối với Sở Khoa học và Công nghệ cũng đã đẩy mạnh triển khai hoạt động kết nối nhu cầu công nghệ sản xuất ngày càng được nhiều doanh nghiệp chủ động, tích cực ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất các sản phẩm đặc thù; tăng cường nghiên cứu thông tin công nghệ, thiết bị mới, tiên tiến, hiện đại phù hợp với nhu cầu định hướng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Chỉ tính từ năm 2017 đến 2020, Sở đã thẩm định 20 dự án đầu tư liên quan đến lĩnh vực công nghệ, góp phần phục vụ xúc tiến và thu hút phát triển đầu tư của tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các sở có đánh giá tổng hợp về kết quả đã đạt được từ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU và Kế hoạch số 113-KH/TU trong 5 năm qua. Trong đó, cần làm rõ công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện, kết quả, nguyên nhân; thẳng thắn nêu những tồn tại về thể chế, chính sách; chú trọng vai trò của ngành Công nghiệp để đưa ra mục tiêu sát với Nghị quyết. Bên cạnh đó, tiếp tục đưa ra những chính sách về phát triển các lĩnh vực liên quan, nhất là nguồn năng lượng; thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh để huy động tối đa các nguồn lực đầu tư phát triển cho lĩnh vực công nghiệp của tỉnh.