Hoạt động các sở, ngành, địa phương

* Trong tháng 8, tình hình thời tiết thuận lợi, xuất hiện nhiều đàn cá nổi với trữ lượng lớn. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch COVID-19, số lượng tàu cá đánh bắt xa bờ giảm, việc khai thác và tiêu thụ hải sản của ngư dân gặp khó khăn do không cập được cảng các địa phương khác. Qua thống kê sản lượng khai thác trong tháng đạt 17.538 tấn, tăng 3,95% so với cùng kỳ; lũy kế 8 tháng đạt 92.118,9 tấn, tăng 1,1% so với cùng kỳ. Sản xuất tôm giống tiếp tục ổn định và có tăng trưởng; lũy kế 8 tháng đạt 30,1 tỷ con, tăng 6% so với cùng kỳ. Sản xuất tôm thương phẩm tiếp tục gặp khó khăn; sản lượng đạt 2.800 tấn, giảm 11,1% so cùng kỳ.

Ngư dân Cà Ná (Thuận Nam) khai thác hải sản đạt sản lượng cao. Ảnh: Văn Nỷ

 * Theo báo cáo của Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh, đến cuối tháng 8, số dư nợ cho vay bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 5.661 tỷ đồng; trong đó dư nợ vay của doanh nghiệp 2.864 tỷ đồng, dư nợ vay của hộ gia đình, hộ kinh doanh 2.797 tỷ đồng. Đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho các khách hàng 296 tỷ đồng; trong đó khách hàng là doanh nghiệp 219 tỷ đồng (dư nợ gốc 199 tỷ đồng, dư nợ lãi 20 tỷ đồng), với 50 khách hàng. Riêng khách hàng là hộ kinh doanh, hộ gia đình 77 tỷ đồng (dư nợ gốc 71 tỷ đồng, dư nợ lãi 6 tỷ đồng), với 173 khách hàng. Ngoài ra các ngân hàng trong tỉnh cho vay mới với doanh số đạt 12.273 tỷ đồng (doanh nghiệp 5.124 tỷ đồng; khách hàng là hộ kinh doanh, hộ gia đình 7.150 tỷ đồng); miễn, giảm lãi vay cho 11 khách hàng, với số tiền 1,7 tỷ đồng.

* Trong tháng 8, các ngành, địa phương trong tỉnh đã tập trung triển khai chi hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg. Đến cuối tháng 8, BHXH tỉnh đã tiếp nhận và thực hiện giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 18.674 lao động, với số tiền trên 5,8 tỷ đồng. Giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất cho 1 đơn vị, 4 lao động, số tiền 19 triệu đồng; xác nhận tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương cho 619 lao động, của 58 đơn vị; xác nhận cho 56 lao động ngừng việc của 4 đơn vị; phê duyệt 683 hồ sơ, với số tiền hỗ trợ gần 2,1 tỷ đồng cho các đối tượng thuộc các diện: lao động tạm hoãn HĐLĐ và nuôi con nhỏ, lao động hoạt động nghệ thuật, hộ kinh doanh; Ngân hàng CSXH đã giải ngân cho 1 doanh nghiệp vay, với số tiền gần 86 tỷ đồng để trả lương. Các huyện, thành phố đã chi hỗ trợ cho 12.768 lao động tự do, với tiền trên 19,2 tỷ đồng.