Tổng vốn đầu tư phát triển 8 tháng đầu năm giảm 10,6% so với cùng kỳ

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong tháng 8-2021, tổng vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý chỉ đạt 190,4 tỷ đồng, giảm 22,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh: 117 tỷ đồng, giảm 35%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện: 73,5 tỷ đồng, tăng 11,8%.

Nguồn vốn đầu tư trong tháng chủ yếu thực hiện các dự án chuyển tiếp từ năm 2020 sang như: Đường đôi vào Tp. Phan Rang - Tháp Chàm (đoạn phía Nam); Đê cửa sông Phú Thọ, xã An Hải (Ninh Phước); Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai - Ninh Thuận WB; Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở; Hồ sinh thái Kiền Kiền; Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (cơ sở 2) và Dự án Nâng cấp trạm xử lý thải, san nền đường giao thông Khu công nghiệp Thành Hải.

Tính chung 8 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 960,6 tỷ đồng, giảm 10,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh: 677,4 tỷ đồng, giảm 13,5%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện: 281,4 tỷ đồng, giảm 3%. Đây là mức tăng trưởng thấp nhất của giai đoạn 2017-2021.