Hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa Công an tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 31-8, Công an tỉnh tổ chức hội nghị ký kết Chương trình phối hợp giữa Công an tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phối hợp quản lý, chỉ đạo hoạt động thể dục, thể thao trong lực lượng Công an giai đoạn 2021-2025.

Công an tỉnh sẽ phối hợp sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Đề án “Tổng thể về đầu tư, phát triển thể thao thành tích cao Công an nhân dân giai đoạn 2021-2025”; xây dựng các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh an toàn đối với các hoạt động thể dục, thể thao trong tỉnh, các giải thể thao khu vực và quốc gia do tỉnh tổ chức; xem xét đề nghị các cấp khen thưởng cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương, lực lượng huấn luyện viên, trọng tài có thành tích xuất sắc trong các hoạt động thể dục, thể thao. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tạo điều kiện cho cán bộ chuyên trách của Công an tỉnh tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ thể dục, thể thao; hỗ trợ Công an tỉnh về công tác tuyển chọn, huấn luyện và đào tạo vận động viên của Công an tỉnh tham gia các giải do Bộ Công an tổ chức; tư vấn cho Công an tỉnh trong xây dựng các công trình thể dục, thể thao đúng tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ thi đấu thể thao có hiệu quả…

Hai đơn vị ký kết Chương trình phối hợp về quản lý, chỉ đạo hoạt động thể dục, thể thao trong lực lượng Công an giai đoạn 2021-2025.