Tập huấn cho bác sĩ, nhân viên y tế vào tỉnh Bình Dương chống dịch COVID-19

Ngày 28-8, Sở Y tế tổ chức tập huấn kiến thức phòng, chống dịch COVID-19 cho 22 bác sĩ, nhân viên y tế tình nguyện trước khi vào tỉnh Bình Dương hỗ trợ chống dịch.

Các tình nguyện viên được cập nhật các kiến thức về chẩn đoán và điều trị COVID-19; phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám, chữa bệnh; điều tra truy vết người tiếp xúc với ca bệnh SARS-CoV-2 và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm CCOVID-19; bảo đảm an toàn phòng chống dịch…

Các tình nguyện viên được tập huấn kiến thức phòng chống dịch COVID-19

Theo kế hoạch, ngày 31-8, các bác sĩ, nhân viên y tế tình nguyện sẽ lên đường hỗ trợ cho tỉnh Bình Dương chống dịch. Đây là đợt hỗ trợ nhân lực thứ 2 của tỉnh hưởng ứng lời kêu gọi 10.000 cán bộ y tế hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế.