Giữ vững thông tin liên lạc trong mọi tình huống

Đại đội Thông tin thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh là đơn vị được giao nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc (TTLL) thường xuyên, đột xuất, phục vụ Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh... Thời gian qua, trong điều kiện địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19, cán bộ, chiến sĩ Đại đội Thông tin đã tích cực, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, triển khai nhiều biện pháp hiệu quả để bảo đảm TTLL kịp thời, thông suốt trong mọi tình huống, không để dịch bệnh xâm nhập vào đơn vị.

Chiến sĩ quân bưu Đại đội Thông tin nhận công văn, tài liệu tại Trạm 6NH-35 Bộ CHQS tỉnh.

Đại úy Lê Văn Tường, Đại đội trưởng Đại đội Thông tin cho biết: Để bảo đảm TTLL trong điều kiện dịch bệnh, đơn vị đã tập trung quán triệt sâu sắc yêu cầu nhiệm vụ, xác định quyết tâm cao, thực hiện triệt để các biện pháp phòng, chống dịch. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; thực hiện đồng bộ, thống nhất, có sự phối hợp giữa các bộ phận trong đơn vị. Vì vậy các hoạt động của đơn vị như: Huấn luyện nghiệp vụ chuyên ngành; duy trì TTLL thường xuyên, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, bảo đảm thông tin đột xuất; bảo đảm TTLL với địa phương, các đơn vị của Bộ đứng chân trên địa bàn... Mỗi hoạt động, mỗi nhiệm vụ đều có những yêu cầu riêng, song đều được thực hiện hiệu quả, thông suốt. Do tính chất công việc phải thường xuyên tiếp xúc với môi trường bên ngoài đơn vị để vận chuyển, cấp phát công văn, tài liệu, đặt ra yêu cầu cao về công tác phòng, chống dịch, vì vậy hơn ai hết cán bộ, chiến sĩ Đại đội Thông tin quán triệt và chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Binh nhất Lê Văn Sáng, chiến sĩ quân bưu của đơn vị chia sẻ: Được chỉ huy đơn vị quán triệt, nhắc nhở mỗi chúng tôi đều xác định ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với phòng, chống dịch COVID-19. Mỗi chuyến ra ngoài doanh trại đi công tác tôi tự bảo vệ mình bằng cách đeo khẩu trang, hạn chế tối đa việc tiếp xúc với người ngoài, thường xuyên kiểm tra thân nhiệt, rửa tay bằng nước sát khuẩn, thực hiện khai báo y tế khi đến địa điểm chuyển công văn, tài liệu...

Trung tá Phan Minh Hồng, Chủ nhiệm Thông tin Bộ CHQS tỉnh cho biết thêm: Qua theo dõi, tổng hợp, từ ngày thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh đến nay, Đại đội Thông tin đã tiếp nhận gần 400 kg công văn, tài liệu ở Trạm B34, Cam Ranh - Khánh Hòa của Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc; nhận, chuyển phát 1.437 công văn tại Trạm 6NH-35 của Bộ CHQS tỉnh, trong đó có 97 công văn hỏa tốc thực hiện chuyển nhận ngay; thu nhận và chuyển 201 bức điện; phục vụ 9 lượt hội nghị trực tuyến tại Sở Chỉ huy..., bảo đảm phục vụ lãnh đạo, chỉ huy kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn.

Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy đối với bộ đội TTLL: “Việc liên lạc là một việc quan trọng bậc nhất trong công tác cách mệnh, vì chính nó quyết định sự thống nhất chỉ huy, sự phân phối lực lượng và do đó bảo đảm thắng lợi”; vượt qua những khó khăn trong điều kiện dịch COVID-19 để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, mỗi cán bộ, chiến sĩ Đại đội Thông tin càng thêm động lực, niềm tin, tích cực, tự giác bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, kiến thức nghiệp vụ chuyên môn, làm chủ trang thiết bị, khí tài, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm TTLL của Bộ CHQS tỉnh trong mọi tình huống.