Giữ nguyên mức học phí năm học 2021-2022 như năm học 2020-2021

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có công văn gửi các địa phương và các cơ sở GD&ĐT trên địa bàn tỉnh về việc tạm thời thực hiện mức thu học phí năm học 2021-2022 theo mức quy định của năm học 2020-2021 nhằm chia sẻ khó khăn, hỗ trợ học sinh (HS), sinh viên và phụ huynh trong tình hình dịch COVID-19.

Hiện nay, các cơ sở giáo dục đã hoàn thành công tác tuyển sinh, đang chuẩn bị cho ngày tựu trường và ngày khai giảng năm học 2021-2022; trong khi chờ Chính phủ ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2-10-2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 và chờ HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết và UBND tỉnh ban hành Quyết định kéo dài mức thu học phí đối với năm học 2021-2022; Sở GD&ĐT đề nghị các địa phương, các cơ sở giáo dục khẩn trương rà soát, tổ chức công tác dạy học hợp lý, đảm bảo yêu cầu chất lượng và cắt giảm tiết kiệm tối đa các chi phí để tiết giảm các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động GD&ĐT không cần thiết và giữ ổn định mức học phí của năm học 2021-2022 như mức học phí năm học 2020-2021 đã ban hành.

Đối với việc triển khai dạy học trực tuyến, các địa phương và cơ sở giáo dục cần căn cứ các công văn, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT đảm bảo chất lượng đào tạo từ xa trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19, để tính toán xác định mức thu hợp lý trên cơ sở triển khai thực tế công tác dạy học theo nguyên tắc chia sẻ khó khăn chung giữa cơ sở giáo dục với phụ huynh HS trong tình hình dịch bệnh và công khai minh bạch.

Bên cạnh các chính sách miễn, giảm học phí, các địa phương, đơn vị chủ động tìm các giải pháp hợp pháp như xã hội hóa để hỗ trợ sách giáo khoa cho các đối tượng HS, sinh viên thuộc hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa, miền núi để đảm bảo các HS có đủ sách giáo khoa đến trường.

Sở cũng đề nghị tăng cường công tác giải ngân đầu tư công, đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất và nguồn lực để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018; thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn; xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục và trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn để xảy ra tình trạng thu sai quy định, lạm thu; đồng thời, chỉ đạo, quán triệt Ban đại diện cha mẹ HS thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định của Bộ GD&ĐT và chỉ cho phép được thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ HS.

UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và có trách nhiệm giải trình với xã hội về hoạt động của cơ sở GD&ĐT thuộc phạm vi quản lý, trong đó đặc biệt quan tâm đến các khoản thu theo đúng quy định để cùng chia sẻ khó khăn với phụ huynh, HS, sinh viên.

Chỉ đạo cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý thực hiện công khai về cam kết chất lượng GD&ĐT, các điều kiện đảm bảo chất lượng và công tác thu chi tài chính theo quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở GD&ĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân...